Kariera
Oferty pracy
Ogłoszenie 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqu

Ogłoszenie 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqu

Ogłoszenie 33

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqu

CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……………..” należy składać elektronicznie na adres rekrutacja@ds-technic.com lub osobiście w godzinach 8:00 – 16:00

Treśd zgody do umieszczenia w CV:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez DS-Technic Automatyka Przemysłowa Maciej Suchecki z siedzibą przy ul. Magazynowej 5a 30-858 Kraków , w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników DS-Technic Automatyka Przemysłowa Maciej Suchecki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyd tłumaczenie tych dokumentów Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).
Wyrażam wszystkie poniższe zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych i ofert handlowych
Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu.
Formularz kontaktowy

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.